Hanneke Kappen: e-mail - contact

Dagvoorzitter/gespreksleider
Zo kan het ook...

Samen een inhoudelijk sterke bijeenkomst creëren, die aan alle kanten klopt, die iets teweeg brengt, waar ieders inbreng ertoe doet en waar verwachtingen glansrijk overtroffen worden. 
Daar krijgt iedereen energie van.
Om dit doel te bereiken is het belangrijk dat inhoud, vorm, toon en timing elkaar gedurende de bijeenkomst steeds op doordachte, creatieve wijze blijven uitdagen en versterken.
Hanneke wordt beschouwd als specialist op het gebied van deze samenhang.

Ze houdt van een zorgvuldige voorbereiding en is in staat ingewikkelde materie tot de kern terug te brengen en voor iedereen toegankelijk te maken. 
Opvallend in haar portfolio is de verscheidenheid aan onderwerpen waar zij bij betrokken is. Van pure "techneuten" onderwerpen, tot actuele, sociaal maatschappelijke ontwikkelingen.
De overeenkomst: bijeenkomsten waar het gaat om het samen verkennen én creëren van nieuwe wegen zijn haar op het lijf geschreven. 

Onderwerpen die met autisme te maken hebben, hebben haar speciale belangstelling.

Hanneke wordt als adviseur nauw betrokken bij de voorbereiding van een congres of symposium. Haar ervaring en expertise blijken een verhelderend licht op de zaak te kunnen werpen. De bijeenkomst wordt er effectiever en onderhoudender van. 
Voor informatie en boekingen: contact

     Ervaringen:

 • Gespreksleider bij een serie bijeenkomsten van het OntwikkellinkThemaCafé. Momenteel zijn het interactieve online gebeurtenissen vanwege Corona. 
 • Gespreksleider bij Autisme Café Assen en Autisme Café Zwolle. Interessante bijeenkomsten voor iedereen die autisme beter wil leren begrijpen. 
 • Dagvoorzitter op de conferentie Kans voor de Veenkoloniën. Met oa kinderombudsvrouw Margrite Kalverboer. Vond plaats in het Doe-Museum in Veendam.
 • Voorzitter op het minisymposium georganiseerd door Menzis en Lentis in Zuidlaren. Over de start van een geheel nieuwe vorm van contracteren. In gezamenlijkheid vormgegeven door GGZ instelling Lentis en Zorgverzekeraar Menzis. Onder het toeziend oog van clientenraad en familieraad.
 • Voorzitter op het symposium over Positieve Gezondheid. Over hoe het gedachtengoed van Machteld Huber toegepast zou kunnen worden in de praktijk. En over de shift in denken die daarvoor gezamenlijk gemaakt moet worden.
 • Dagvoorzitter op een bijeenkomst van 4 gemeenten die gaan fuseren. Over een nieuwe manier van samenwerken in de zorg. Met oa Anke Siegers.
 • Dagvoorzitter/adviseur op het symposium van Het Drents Huisartsen Collectief/ Huisartsen Zorg Drenthe. Een levendige bijeenkomst over kansen en mogelijkheden die de stormachtige maatschappelijke ontwikkelingen van dit moment bieden voor huisartsen. Met oa Jaap-Jan Brouwer (Koplopers in de zorg), Geert-Jan van Loenen (LHV). Met best practices op gebied van nieuwe samenwerkingsvormen, ICT en technologie.
 • Gespreksleider/adviseur bij een serie bijeenkomsten onder de titel: "Rondom Onderwijs".
  Creatieve dialogen met als aanleiding actuele ontwikkelingen in het onderwijs.
 • Dagvoorzitter/adviseur: Herbestemming van Cultureel Erfgoed. Met "Best practices": inspirerende voorbeelden van alles wat mogelijk is op het gebied van herbestemming. Juist nu. Met antwoord op de vraag: wie zal al dat moois betalen? Met routes naar degenen die je bij je plannen zouden kunnen helpen. Dagvoorzitter in opdracht van de Koninklijke Nederlandsche Heidemaatschappij.
 • Gespreksleider/adviseur op een MD dag, met managers, directeuren en RvB van GGZ NHN. Centrale thema: de toekomst en de nieuwe rol van de organisatie.
 • Dagvoorzitter op het symposium over de toekomst van het Landelijk Gebied in Nederland, in opdracht van Dienst Landelijk gebied. Thema: 'Mens en Ruimte'.
 • Dagvoorzitter/adviseur voor het symposium: Informele Zorg Netwerken. Over het delen van de zorg voor elkaar, een onontkoombaar perspectief. Een bijeenkomst over nieuwe vormen van Mantelzorg. In opdracht van Stichting Hattinga Verschure. met oa Coen van der Steeg (Wehelpen.nl)
 • Voorzitter/adviseur op een symposium van artsenfederatie KNMG. Lokatie: vliegveld Eelde.
  Een bijeenkomst over patiëntveiligheid en over wat er op dat gebied te leren valt van de ervaringen in de luchtvaart.
 • In gesprek met drie succesvolle zakenvrouwen, over lef, drijfveren en eigenzinnigheid. 
 • Dagvoorzitter/adviseur op De Ingenieursdag, midden op het circuit van de TT in Assen. Een dynamische uitwisseling van de nieuwste technische kennis en ervaring op het gebied van bodembeheer.
 • Dagvoorzitter/adviseur op het jubileumcongres FACT 2.0.
  Een energiek symposium over de toekomst van outreachende zorg aan mensen met een ernstige psychiatrische aandoening. In FACT teams werken professionals uit verschillende disciplines nauw samen rond een patiënt. De regie ligt waar mogelijk bij de patiënt. Met psychiater Remmers van Veldhuizen, "founding father" van Fact. Keynote speaker is Professor Mike Slade, van King's College London. Auteur oa van "Personal Recovery and Mental Illness. A guide for Mental Health Professionals." Mike Slade is gezaghebbend op het gebied van Recovery. Het begrip Herstel krijgt in zijn benadering een nieuwe betekenis.
 • Gespreksleider/adviseur op een aantal "denktank'-bijeenkomsten waar raadsleden, bestuurders uit het onderwijsveld en deskundigen op het gebied van onderwijsontwikkeling elkaar willen ontmoeten. 
 • Dagvoorzitter op het jubileumsymposium van Verslavingszorg Noord Nederland. Een bijeenkomst waarin de nieuwste wetenschappelijke kennis en ervaring op gebied van transgenerationele verslaving centraal staat. Welke factoren spelen een rol. Hoe kan de ketting van verslaving die soms al generaties lang bestaat doorbroken worden. 
 • Dagvoorzitter op het symposium ter gelegenheid van 50 jaar Poortje Jeugdinrichtingen. Het intrigerende thema: De Internationale rechten van het kind in geslotenheid. Met bijdragen van onder andere hoogleraar ontwikkelingspsychologie Bram Orobio de Castro en de Nationale Kinderombudsman Marc Dullaerts. Over de spanning tussen de maatschappelijke roep om strengere straffen, en de vraagtekens vanuit de wetenschap bij de uiteindelijke opbrengst daarvan.  
 • In opdracht van Menzis gespreksleider op een serie opeenvolgende levendige 'denktank' bijeenkomsten in Hengelo, Arnhem en Groningen. Bij deze ontmoetingen, waarin Menzis en zorgaanbieders uit de verschillende regio elkaar onmoetten, is de centrale vraag: hoe kan de samenwerking nog cliëntvriendelijker, toekomstbestendiger en effectiever. Aanleiding is de uitkomst van een klanttevredenheidsonderzoek dat door Menzis is gehouden onder de verschillende zorgaanbieders.
 • Dagvoorzitter op een symposium van De Noorderbrug. Titel: 'Parels & diamanten, een schat aan ervaring’. Met bijdragen van onder andere Douwe Draaisma, auteur van: "Wat we over vergeten moeten weten." en "Waarom het leven sneller gaat, als je ouder wordt.", en lektor participatie, zorg en ondersteuning a.d Hogeschool van Utrecht JeanPierre Geelen.
 • Dagvoorzitter op een bijeenkomst in het UMCG, waar bestuurders en specialisten in gesprek gaan met vertegenwoordigers van patiëntenverenigingen. Onderwerp: patiëntbejegening.
 • Voorzitter bij de feestelijke opening van het nieuwe gebouw van AOC Terra.
 • Voorzitter op symposium over het fenomeen tienermoeders.
 • Dagvoorzitter op symposium n.a.v. de opening van een nieuw windmolenpark. Locatie: aan de voet van de dijk bij St. Philipsland, midden in het Zeeuwse land.
 • Voorzitter op het congres voor artsen en verpleegkundigen, georganiseerd door het Wondcentrum in de Jaarbeurs in Utrecht.
 • Conferentie in Provinciehuis. Onderwerp: werken in de zorg boven je 50ste.
 • Veilingmeester op kunstveiling in Den Bosch. Totale opbrengst gaat naar het Koningin Wilhemina Fonds.
 • Voorzitter op een congres in het UMCG over gelijke rechten m.b.t. werk die mensen met een arbeidsbeperking zouden moeten hebben.
 • Voorzitter op een bijeenkomst van woningbouwvereniging Nijestee. Een betekenisvolle ontmoeting met de huurders.
 • Interview met schrijver Jo Willems n.a.v. van zijn roman Paladijnen in de sneeuw.
 • Seminar Hanzehogeschool over het welbevinden van het personeel.
 • Discussiebijeenkomst van Stichting Zorgbelang Groningen
 • Voorzitter op een bijeenkomst van Toevluchtsoord Groningen.
 • Voorzitter op het slotdebat over de Sociale Agenda van de Provincie Groningen
 • Voorzitter op een bijeenkomst over de Groninger Dorpshuizen.
 • Voorzitter op een tweedaagse conferentie in Leeuwarden: Energize Regional Economies ERE. Deskundigen uit 15 Europeese landen verdiepen zich tijdens een intensieve werkconferentie in kansen voor innovatie, werkgelegenheid en duurzaamheid binnen de verschillende regio's.
 • Dagvoorzitter in opdracht van de Provincie Groningen op een bijeenkomst over laaggeletterdheid. Bedrijven worden geïnformeerd over het feit dat ook bij hen met zekerheid laaggeletterden werkzaam zijn. Laaggeletterdheid te lijf gaan blijkt zowel sociaal als economisch winstgevend.
 • In opdracht van GGZ/Cenzor dagvoorzitter op een symposium in Amersfoort. Over ondersteuning voor ouders met een psychische beperking.
 • Gespreksleider op een symposium in opdracht van de Hanzehogeschool Groningen over de opleiding voor Makelaardij en Vastgoed. Een samenwerkingsverband tussen de Hogeschool en de Vastgoedbranche.
 • Dagvoorzitter op de Regionale Onderbouwdagen in Martiniplaza. Hoofdthema: omgaan met 'lastig gedrag' van kinderen.
 • 'Innovatieve energieprojecten.' Over een wijk die voorzien is van de hipste en duurzaamste energiesystemen.
 • Dagvoorzitter op een symposium voor de afdeling ICT van de Gasunie. Een informatieve, confronterende en onderhoudende bijeenkomst rond de grote veranderingen die plaatsvinden binnen het bedrijf.
 • 'Samen sterk voor Mantelzorgers'.
 • Dagvoorzitter symposium over de Groninger Vensterscholen.
 • Dagvoorzitter op 'Gemeenten aan de wind.' Over het windenergiebeleid in Noord-Holland.
 • Dagvoorzitter op een symposium over het energietransitiepad Nieuw Gas. Onderdeel van het project 'Transitie naar een Duurzame Energiehuishouding'.
 • Dagvoorzitter op het werksymposium 'Transitie naar een Duurzame Energiehuishouding'. Het symposium speelde zich af aan boord van het stoomraderschip Majesteit, al varend in de havens van Rotterdam. In opdracht van het Ministerie van Economische Zaken.
 • In Dordrecht een dag over literatuur bedoeld voor middelbare scholieren uit Nederland en Belgie. Georganiseerd door Bulkboek. Met de jaarlijkse uitreiking van de Inktaap.
 • Een symposium met als doel het bedenken van 'Het ideale verpleegtehuis'.
 • Een serie congressen over de nieuwste ontwikkelingen op het gebied van duurzame energie.
 • Wereldstedenbouwdag in Rotterdam.
 • Doe maar, dicht maar. Over dichtkunst van jongeren.
 • Een reeks discussiebijeenkomsten over de toekomst van de Provincie Groningen.
 • Voor de gemeente Rotterdam een discussiebijeenkomst over nieuw gemeentelijk beleid.
 • In Heerlen de opening van het studiejaar op de Hogeschool Zuyd.
 • Drie feestelijke discussieavonden over het voorkomen van ziekteverzuim in een bejaardenzorginstelling.
 • Voor Humanitas in Lelystad een brainstormsessie over het creëren van een 'ideale wijk'.
 • Een bijeenkomst in de plantage in Amsterdam over de beste strategie voor het verkopen van beton. (zelfs in beton zit poëzie verborgen...)
 • Een aantal symposia voor de Rabobank.
 • Een grote informatieve en theatrale bijeenkomst voor een technisch installatiebedrijf.
 • Portretschilderen, maar dan anders. Met het medisch personeel van het UMCG. Met als doel: Teambuilding.
 • Een feestelijke informatieve avond voor het Nier Dialyse Centrum Groningen.
 • Een theatrale informatieavond voor OIM.
 • Etc.
© Hanneke Kappen 2000-2022 - info@hannekekappen.nl